Disclaimer

De voorwaarden in deze disclaimer zijn van toepassing op de website www.top40nlfilms.nl


Eigendom

Alle teksten en beeldmateriaal en de wijze waarop deze op de website worden getoond vallen onder het auteursrecht. Voor de filmstills is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan de rechthebbende eigenaar van het beeldmateriaal van de films. We verzoeken dan ook iedereen deze eigendomsrechten te respecteren. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan. Voor foto’s van het Nederlands Film Festival (hierna; NFF) is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan NFF en de betreffende fotograaf. Voor teksten geschreven door NFF is het auteursrecht/copyright voorbehouden aan NFF of zijn licentiegevers. Verveelvoudiging en/of openbaarmaking van de teksten, op welke wijze ook, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming is niet toegestaan.


Zorgvuldigheid

NFF heeft alle hoofdproducenten van de films per e-mail geïnformeerd met de vraag om als rechthebbende onverhoopte feitelijke onjuistheden aan NFF door te geven. De gebruikte informatie is overgenomen van publicaties van het betreffende festivaljaar, op basis van de inschrijving door de rechthebbende.


Onjuistheden

Hoewel deze website met zorg is samengesteld, kan het voorkomen dat informatie onjuist, onvolledig of niet meer actueel is op het moment van aanbieden of raadplegen. NFF is niet aansprakelijk voor eventuele gevolgen op basis van handelen naar informatie die op deze website wordt getoond.


Hyperlinks

NFF is niet verantwoordelijk of aansprakelijk voor informatie die wordt aangeboden op websites van derden, waarnaar op de website van NFF al dan niet door middel van hyperlinks verwezen wordt.

Kom je tekst en/of beeldmateriaal tegen waar je graag gebruik van zou willen maken, neem dan contact met ons op via publiciteit@filmfestival.nl. Mocht je van mening zijn dat je privacy onverhoopt geschonden wordt of dat er onjuiste of misplaatste informatie op onze website staat, neem dan eveneens contact op met publiciteit@filmfestival.nl
NFF behoudt zicht het recht voor deze disclaimer te wijzigen.