Algemene voorwaarden

Algemeen

De verkiezing van de top 40 van de meest favoriete Nederlandse speelfilms van de afgelopen 40 jaar is een initiatief van het Nederlands Film Festival en wordt mede mogelijk gemaakt door Centrum Management Utrecht. In aanmerking voor deze titel komen de 187 speelfilms die een Gouden Kalf of meerdere Gouden Kalveren hebben ontvangen in de periode 1 september 1981 tot en met 31 oktober 2019. De 40 films met de meeste punten worden online vertoond in het kader van het Nederlands Film Festival. De top 3 films worden vertoond op het festival. Door te stemmen op je favoriete film ga je akkoord met onze algemene voorwaarden en regels.

Termen

-Organisatie: Stichting Nederlands Film Festival
-Partner: Stichting Centrummanagement Utrecht
-Stemomgeving: www.top40nlfilms.nl
-Gouden Kalf: geregistreerd merk van het Nederlands Film Festival
-Dienstverlener: NOBEARS Utrecht BV
-Notaris: Janssen & Van Commenée Notarissen (Heemskerk)


Wijze van uitbrengen van stemmen

De Top 40 wordt verkozen door deelnemers die hun stem uitbrengen op hun top 3 films tussen dinsdag 14 juli en vrijdag 7 augustus 2020. Elke natuurlijke persoon, die de site top40nlfilms.nl bezoekt mag zijn/haar stem indienen. De bezoeker dient hiervoor een geldig e-mailadres te gebruiken, er kan maar één maal gestemd worden per e-mailadres. Het is niet toegestaan om in opdracht, of voor tegenprestaties van derden een stem uit (te laten) brengen.

Geldige uitgebrachte stemmen

De organisatie controleert op de geldigheid van stemmen met een aantal technische checks. De uitslag wordt gevalideerd door de notaris die toezicht houdt op de procedure die gevolgd wordt door het Nederlands Film Festival en haar dienstverleners. Als naar het oordeel van de organisatie stemmen niet geldig zijn, kunnen deze worden afgekeurd.

Wijze van bepalen van de winnende film

Stemmers selecteren drie films naar keuze op www.top40nlfilms.nl. Vervolgens slepen ze de films in een volgorde: de meest favoriete film krijgt 3 punten, de daarop volgende film 2 punten en de daarop volgende film 1 punt. Nadat de stemming gesloten is, wordt de top 40 bepaald door het aantal punten van de stemmen op te tellen.

In het geval van een gelijk aantal stemmen voor meerdere deelnemende films is doorslaggevend welke film door de meeste stemmers op nummer 1 in hun top 3 is opgenomen. Bijvoorbeeld: als meerdere films evenveel punten halen voor de 40e plek, dan is doorslaggevend welke van de films door de meeste afzonderlijke stemmers op nummer 1 gezet is. Komt ook hier een gelijke uitslag uit, dan worden de betreffende films alle opgenomen en bestaat de Top in deze situatie uit meer dan 40 titels.

Kansspel

Elke stemmer maakt kans op een filmpremière voor 2 personen mét overnachting in Utrecht. Compleet met rode loper, welkomstdrankje en een première vertoning. De winnaar wordt bepaald door willekeurige selectie door de organisatie. Medewerkers van het Nederlands Film Festival, Centrum Management Utrecht, NOBEARS Utrecht BV, O-marketing en Janssen & Van Commenée Notarissen zijn uitgesloten van deelname.

Gebruik van gegevens

Gegevens van bezoekers worden alleen gebruikt door het Nederlands Film Festival, NO BEARS Utrecht BV en Smart Connections. Deze gegevens worden alleen gebruikt om te waarborgen dat het stemproces eerlijk verloopt, stemmers op de hoogte te brengen van de uitslag van het stemproces, om een prijs onder de stemmers te kunnen verloten en om stemmers op de hoogte te brengen van activiteiten in Utrecht. Je gegevens zullen in geen geval aan derden worden verstrekt. Top40nlfilms.nl gebruikt alleen cookies om het websitebezoek en gebruikersaantallen te kunnen analyseren en daarmee haar dienstverlening te verbeteren. Je kan je op elk moment uitschrijven van toekomstige berichten van het Nederlands Film Festival. IP-adressen worden verzameld om ongewoon hoge stemactiviteit te kunnen detecteren.

Vertrouwelijkheid

Alleen de dienstverlener heeft inzicht in de uitgebrachte stemmen in combinatie met de opgegeven e-mailadressen. De organisatie heeft inzicht in (de tussenstand van) het aantal uitgebrachte stemmen per film, niet in de e-mailadressen.

Aansprakelijkheid

De organisatie, haar leveranciers en partners werken samen aan een optimale gebruikerservaring. Zij worden door geen van de films die in aanmerking komen betaald voor het leveren van de stemomgeving. Het gebruikte promotiemateriaal en de informatie over de genomineerde film is afkomstig van de inschrijvingsprocedure bij NFF. Met deze inschrijving geven rechthebbenden toestemming voor het gebruiken van het materiaal op de website, de Programmakrant en andere (media)uitingen van het festival, alsmede voor de (kandidatenlijsten van) competities en prijzen. De gebruikte informatie is overgenomen van publicaties van het betreffende festivaljaar, op basis van de inschrijving door de rechthebbende. NFF heeft alle hoofdproducenten van de films per e-mail geïnformeerd met de vraag om als rechthebbende onverhoopte feitelijke onjuistheden aan NFF door te geven. Geen van de bij de verkiezing van de top 40 betrokken partijen accepteert enige aansprakelijkheid voor directe of indirecte schade die ontstaan zou zijn door het niet juist functioneren van systemen, kennelijke vergissingen of fouten, danwel invloeden van buitenaf.

Prijswinnaar

De winnaar van de stem-actie wordt gekozen door middel van een onpartijdige loting. De winnaar van een actie krijgt persoonlijk bericht per e-mail. Wanneer de winnaar zich niet binnen een week na bekendmaking meldt, wordt er een nieuwe winnaar aangewezen. NFF is bevoegd personen uit te sluiten van deelname bij vermoeden van onrechtmatige deelname of fraude. Het is niet mogelijk het gewonnen product om te ruilen voor een ander product of geldbedrag.